Köpvillkor

Våra försäljningsvillkor uppdateras löpande. För fullständiga villkor hämta hem pdf:en nedan.

 

Priser

Samtliga priser på web eller i andra media är angivna exklusive moms om inte annat anges. Branschens priser är kontinuerligt föremål för ändringar och anpassningar. Kullander reserverar sig för eventuella felaktigheter och prisändringar på web och i andra media.

Beställningar/inköp av produkter och tjänster från Kullander innebär samtidigt godkännande av våra försäljningsvillkor samt gäller som avtalsgrund för alla Kullanders leveranser av produkter och tjänster och inkluderar samtliga förhållanden som överenskommit, om inget särskilt avtalats skriftligt mellan parterna.

 

Garanti

Respektive tillverkares garantivillkor gäller. Kund har aldrig bättre rätt mot Kullander än vad Kullander har mot respektive tillverkare. Kullander står inte för reserv- eller reparationsdelar under garantitiden. Garantier delas in i DOA och Normal garanti. Garantitiden gäller från fr.o.m. fakturadatum om inget annat anges.